Sökning: "Flygutbildning"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Flygutbildning.

 1. 1. Flygutbildning och flygsäkerhet : studier av relationen mellan utbildningskarriär och haveribenägenhet i ett human factors-perspektiv samt en attitydundersökning

  Författare :Harri Jalonen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human Factors in Aviation; Knowledge; Skills; Attitudes; Proficiency; Learning and Aviation; Prediction; Written tests and skiJJ tests.;

  Sammanfattning : Some pilots cause accidents while others do not. Could this difference be related to training outcome? If so, an instrument for predicting flight safety ability could be developed. The training requires an effective system with efficient predictive ability related to Human Factors in terms of flight safety ability. LÄS MER

 2. 2. Effektivare flygförarutbildning genom modifieringar i urvalsprocedur och utbildningsklimat

  Författare :Leif Carlstedt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Flygutbildning; pilotutbildning; urvalsprocedur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att stödja flygförares utveckling – en studie av instruktörsbeteenden under övning i flygsimulator

  Författare :Göran Fransson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; JAS-piloter; simulator; lärande; kompetens; yrkeskunnande; flygutbildning; aktivitetsteori; institutionellt perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Föreliggande licentiatuppsats utgör en kappa som bygger två rapporter. Dessa rapporter, ”Utbildning under uppbyggnad” (Fransson m.fl, 1999a) samt ”Lära av egen kraft” (Fransson m.fl, 1999b) har producerats som ett led i en utvärdering av en av svenska flygvapnets pilotutbildningar. LÄS MER

 4. 4. Exploring Levers for Improvement of Basic Civil Aviation Training

  Författare :Nicklas Dahlström; Trafikflyghögskolan; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Basic civil aviation training; Mental workload; Psychophysiology; Riskhantering; Risk Management and Safety engineering;

  Sammanfattning : Although the civil aviation industry has gone through great technological and commercial change in the last decades, basic civil aviation training has not kept pace accordingly. The changes in civil aviation have rarely resulted in research programs in the field of basic training, which has long received minimal attention from the industry. LÄS MER