Sökning: "Flygplan"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet Flygplan.

 1. 1. The airline insurance industry : a future study

  Författare :Jeannette Vavrin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Försäkring; Skadeförsäkring; Flygplan; Lagstiftning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Assessment of Aircraft Radar Cross-Section for Detection Analysis

  Författare :Björn Persson; Martin Norsell; Peter Bull; Ulf Ringertz; João Tasso de Figueiredo Borges de Sousa; Försvarshögskolan; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Försvarssystem; Military Technology; Aerospace Engineering; Flyg- och rymdteknik;

  Sammanfattning : Hiding from and surprising an opponent are tactics that have been used in warfare throughout history. They were features that aircraft originally possessed when they were first used in military operations. However, development of military technology is an endless struggle between advances in technology and counter technology. LÄS MER

 3. 3. Methods for robust gain scheduling

  Författare :Anders Helmersson; Lennart Ljung; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Regulatorer används i många tillämpningar för att förbättra prestanda ochegenskaper hos fordon och farkoster av olika slag, t ex flygplan och raketer.Beroende på olika faktorer, som hastighet och höjd, kan dynamiken ochuppträdandet av dessa farkoster variera. LÄS MER

 4. 4. Aircraft Design Automation and Subscale Testing : With Special Reference to Micro Air Vehicles

  Författare :David Lundström; Petter Krus; Jean- Marc Moschetta; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This dissertation concerns how design automation as well as rapid prototyping and testing of subscale prototypes can support aircraft design. A framework for design automation has been developed and is applied specifically to Micro Air Vehicles (MAV). LÄS MER

 5. 5. Active Noise Control in Aircraft : Algorithms and Applications

  Författare :Sven Johansson; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; active noise control; feedforward control; filtere-x lms algorithm; complex lms; multichannel system; multiple reference; aircraft; headset;

  Sammanfattning : The thesis consists of five papers which are divided into three main parts. Parts A and B deal with active noise control in a propeller aircraft application, whereas Part C deals with active noise control in a helicopter application. LÄS MER