Sökning: "Finska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Finska språket.

 1. 1. Heter Vägverket Tielaitos eller Tievirasto på finska? Benämningar på svenska samhällsfenomen i sverigefinska tidningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Paula Ehrnebo; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Finnish; The Finnish Language Council; Sweden-Finnish; terminology; translation loan; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages Finnish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk Finska språket; Finnish; finska;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study how names for phenomena in Swedish society are expressed in Finnish language newspaper texts in Sweden. As part of the thesis the question of whether the newspapers use Finnish or Swedish names is investigated. LÄS MER

 2. 2. Tvåspråkig utveckling i skolåldern : en jämförelse av sverigefinska elever i tre undervisningsmodeller

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

  Författare :Veli Tuomela; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Finnish language; Swedish language; Education; Elementary schools; Students; School children; Language acquisition; Teaching; Finns; Sweden; Bilingualism; Diglossia Linguistics ; Tvåspråkighet; Svenska språket; Finska språket; Undervisning; Grundskolan; Sverigefinnar; Elever; Språkutveckling; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kommer finskan i Sverige att fortleva? : en studie av språkkunskaper och språkanvändning hos andragenerationens sverigefinnar i Botkyrka och hos finlandssvenskar i Åbo

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Pirjo Janulf; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; minority language; bilingualism; language use; Finnish in Sweden; bilingual education; biliteracy; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages Finnish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk Finska språket; Finnish; finska;

  Sammanfattning : This dissertation is the result of studies concerning the prerequisites for Finnish to survive in contemporary Sweden. When the Sweden Finnish parents want instruction in Finnish for their children the only choice available in Swedish municipal schools is between two language programs: one giving instruction in Swedish classes with 1-2 hours of home language training in Finnish per week, and the other giving instruction in and of Finnish in Finnish classes. LÄS MER

 4. 4. Det tänkande landskapet : landskapsskildringarna i Olavi Paavolainens Synkkä yksinpuhelu (Finlandia i moll)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Tuula Vosthenko; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; landscape portrait; motif; leitmotif; paysage d âme; romanticism; symbolism; expressionism; surrealism; intertextuality; interartistic relations; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages Finnish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk Finska språket; Finnish; finska;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate the distinctive character and variations in the landscape portraits in Synkkä yksinpuhelu, by the Finnish author Olavi Paavolainen, as well as investigate the significance of the landscape portraits for the work as a whole. Paavolainen calls his work a war diary. LÄS MER

 5. 5. Language contact and structural change An Old Finnish case study

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Merlijn De Smit; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Finnish; historical linguistics; language contact; Whitehead; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages Finnish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk Finska språket;

  Sammanfattning : The object of this study is to shed new light on both the influence exerted on Finnish by the Swedish language, and on the mechanisms by which language contact in structural domains takes place. It is argued that syntactic borrowing should be regarded as a subtype of reanalysis and extension rather than as an independent mechanism. LÄS MER