Sökning: "Finnish in Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 85 avhandlingar innehållade orden Finnish in Sweden.

 1. 1. Heter Vägverket Tielaitos eller Tievirasto på finska? : Benämningar på svenska samhällsfenomen i sverigefinska tidningar

  Författare :Paula Ehrnebo; Erling Wande; Tuuli Forsgren; Pirkko Nuolijärvi; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Finnish; The Finnish Language Council; Sweden-Finnish; terminology; translation loan; Finnish language; Finska språket; Finnish; finska;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study how names for phenomena in Swedish society are expressed in Finnish language newspaper texts in Sweden. As part of the thesis the question of whether the newspapers use Finnish or Swedish names is investigated. LÄS MER

 2. 2. Verbböjningar i jukkasjärvifinskan

  Författare :Lennart Pettersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; dialect; North Sweden; Jukkasjärvi Finnish; verb inflections; standard Finnish: comparisons;

  Sammanfattning : This work deals with verb inflections in a Finnish dialect spoken by descedants of Finnish-speaking settlers in northern Sweden. The dialect has been given the name Jukkasjärvi Finnish, as the main area where it is spoken lies within the parish of Jukkasjärvi. LÄS MER

 3. 3. Kommer finskan i Sverige att fortleva? : en studie av språkkunskaper och språkanvändning hos andragenerationens sverigefinnar i Botkyrka och hos finlandssvenskar i Åbo

  Författare :Pirjo Janulf; Anna-Leena Østern; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; minority language; bilingualism; language use; Finnish in Sweden; bilingual education; biliteracy; Finnish language; Finska språket; Finnish; finska;

  Sammanfattning : This dissertation is the result of studies concerning the prerequisites for Finnish to survive in contemporary Sweden. When the Sweden Finnish parents want instruction in Finnish for their children the only choice available in Swedish municipal schools is between two language programs: one giving instruction in Swedish classes with 1-2 hours of home language training in Finnish per week, and the other giving instruction in and of Finnish in Finnish classes. LÄS MER

 4. 4. Svensk och finsk upphinnartillväxt : Faktorpris- och produktivitetsutjämning mellan Finland och Sverige 1950-2000

  Författare :Jonatan Svanlund; Magnus Lindmark; Christer Lundh; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Sweden; Finland; Convergence; Catch-Up Growth; Productivty; Factor Prices; Wage moderation; Shift-Share analysis; growth accounting; neo-classical growth theory; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain improved understanding of the income convergence between Finland and Sweden 1950-2000 with a focus on catch-up growth, wage formation, productivity growth, migration and structural change in a setting of structural and institutional differences on the factor markets. Earlier studies of Finnish and Swedish convergence has overlooked the international perspective and therefore missed the general European – US convergence during the period. LÄS MER

 5. 5. Languaging and Social Positioning in Multilingual School Practices : Studies of Sweden Finnish Middle School Years

  Författare :Annaliina Gynne; Pirjo Lahdenperä; Sangeeta Bagga-Gupta; Jarmo Lainio; Fritjof Sahlström; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; languaging; social positioning; social interaction; sociocultural; dialogical; ethnography; bilingual education; multilingual; Sweden Finns; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to examine young people’s languaging, including literacy practices, and its relation to meaning-making and social positioning. Framed by sociocultural and dialogical perspectives, the thesis builds upon four studies that arise from (n)ethnographic fieldwork conducted in two different settings: an institutional educational setting where bilingualism and biculturalism are core values, and social media settings. LÄS MER