Sökning: "Finland"

Visar resultat 11 - 15 av 473 avhandlingar innehållade ordet Finland.

 1. 11. Continuity and Change in post-Cold War Maritime Security A Study of the Strategies Pursued by the US, Sweden and Finland 1991-2016

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Press

  Författare :Stefan Lundqvist; Försvarshögskolan.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Maritime; security; power; influence; cooperation; Baltic Sea; East China Sea; South China Sea; Finland; Sweden; US; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Sammanfattning : What explains continuity and change in post-Cold War maritime security strategies? What lessons can we learn from the employment of such comprehensive grand strategies in maritime regions where traditional and non-traditional threats converge? While many scholars have addressed particular maritime security issues, this author joins the few who engage themselves in the study of the conceptual development of maritime security.Through the lens of structural realism, this thesis examines the logic of the maritime security strategies employed in two distinguished regions by the US and EU member states Finland and Sweden. LÄS MER

 2. 12. Författningssvenska. Strukturer i nutida svensk lagtext i Sverige och Finland Statutory Swedish. Structures in modern Swedish written legal discourse in Sweden and Finland

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Hans Landqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; svenska; författningsspråk; juridisk diskurs; genreforskning; textlingvistik; svenska i Finland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. Företag i kulturmöten : tre finländska företag och deras svenska dotterbolag : en etnologisk studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Kati Laine-Sveiby; Stockholms universitet.; [1991]
  Nyckelord :Sverige och Finland-- Kulturskillnader -- Företagslednng; Företagskultur-- Finland; Företagskultur-- Sverige; Företagsledare-- Finland; Företagsledare-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 14. Svenska arkitekters verksamhet i Finland 1870-1920 : En del av utbildningsutbytet inom det tekniska området mellan Sverige och Finland

  Detta är en avhandling från Helsingfors : Finska Vetenskaps-Societeten

  Författare :Joakim Hansson; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Prayer in Peasant Communities Ideals and Practices of Prayer in the Late Medieval Ecclesiastical Province of Uppsala, Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

  Författare :Viktor Aldrin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; prayer; devotion; peasantry; medieval; Middle Ages; laity; Practical Theology; Church History; theology; Sweden; Finland; prayer devotion peasantry medieval Middle Ages laity Practical Theology Church History theology Sweden Finland;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to identify, explain and delineate praying among peasant communities in the ecclesiastical province of Uppsala, Sweden. Four aspects have been examined through the perspectives of ideals and practices, namely the standards of prayer, devotional prayer, prayer in times of need and prayer cultures. LÄS MER