Sökning: "Finland"

Visar resultat 11 - 15 av 493 avhandlingar innehållade ordet Finland.

 1. 11. The Finland-Swedish Wheel of Migration Identity, Networks and Integration 1976-2000

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Charlotta Hedberg; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Cultural migration; Integration and assimilation; Ethnic identity construction; Networks; Spatial identities; Finland Swedes; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This dissertation examines the role in the migration process between Sweden and Finland of the Swedish-speaking minority group, the Finland Swedes. The causes underlying migration, as well as the integration of the group in Sweden, constitute the main focuses of the study. LÄS MER

 2. 12. Continuity and Change in post-Cold War Maritime Security A Study of the Strategies Pursued by the US, Sweden and Finland 1991-2016

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademi University Press

  Författare :Stefan Lundqvist; Försvarshögskolan.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Maritime; security; power; influence; cooperation; Baltic Sea; East China Sea; South China Sea; Finland; Sweden; US; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Sammanfattning : What explains continuity and change in post-Cold War maritime security strategies? What lessons can we learn from the employment of such comprehensive grand strategies in maritime regions where traditional and non-traditional threats converge? While many scholars have addressed particular maritime security issues, this author joins the few who engage themselves in the study of the conceptual development of maritime security.Through the lens of structural realism, this thesis examines the logic of the maritime security strategies employed in two distinguished regions by the US and EU member states Finland and Sweden. LÄS MER

 3. 13. Författningssvenska. Strukturer i nutida svensk lagtext i Sverige och Finland Statutory Swedish. Structures in modern Swedish written legal discourse in Sweden and Finland

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Hans Landqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; svenska; författningsspråk; juridisk diskurs; genreforskning; textlingvistik; svenska i Finland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 14. Företag i kulturmöten : tre finländska företag och deras svenska dotterbolag : en etnologisk studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Kati Laine-Sveiby; Stockholms universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sverige och Finland-- Kulturskillnader -- Företagslednng; Företagskultur-- Finland; Företagskultur-- Sverige; Företagsledare-- Finland; Företagsledare-- Sverige;

  Sammanfattning : The study analyzes the managerial behavior of Finnish and Swedish managers in three Finnish corporations and their Swedish subsidiaries. Both quantitative and qualitative material is used. LÄS MER

 5. 15. Svenska arkitekters verksamhet i Finland 1870-1920 : En del av utbildningsutbytet inom det tekniska området mellan Sverige och Finland

  Detta är en avhandling från Helsingfors : Finska Vetenskaps-Societeten

  Författare :Joakim Hansson; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER