Sökning: "Finland-Swedish"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet Finland-Swedish.

 1. 1. Shvedoyazychnye mass-media Finlyandii : genezis i napravlenia razvitia

  Författare :Gregory Goldenzwaig; Elena Vartanova; Moscow State University; []
  Nyckelord :Media systems; minority media; media economy; Nordic studies; press; TV; radio; the Internet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om normer och normkonflikter i finlandssvenskan : Språkliga studier med utgångspunkt i nutida elevtexter

  Författare :Christina Melin-Köpilä; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; students language; Finland Swedish; Finlandism; provincialism; language contact; language norm; standard language; Swedish; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : Finland is officially a bilingual country, with Finnish and Swedish as national languages. FinlandSwedes constitute about 6% of the population.This study treats Finland Swedish in relation to Swedish in Sweden, on the one hand, and, onthe other hand, to Finnish. LÄS MER

 3. 3. The Finland-Swedish Wheel of Migration : Identity, Networks and Integration 1976-2000

  Författare :Charlotta Hedberg; Göran Hoppe; Solveig Mårtensson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Cultural migration; Integration and assimilation; Ethnic identity construction; Networks; Spatial identities; Finland Swedes; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This dissertation examines the role in the migration process between Sweden and Finland of the Swedish-speaking minority group, the Finland Swedes. The causes underlying migration, as well as the integration of the group in Sweden, constitute the main focuses of the study. LÄS MER

 4. 4. Den envise bonden och Nordens fransmän : svensk och finsk etnicitet samt nationell historieskrivning i svenska och finlandssvenska läroböcker 1866-1939

  Författare :Lina Spjut; Lars Elenius; Björn Norlin; Anne Berg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Textbooks; Ethnicity; History; National Identity; Swedish; Finland-Swedish; läroböcker; etnicitet; historia; nation; nationell identitet; svenskspråkig; Sverige; Finland;

  Sammanfattning : Sweden and Finland were one country for more than 600 years and there are many remaining links between the two countries. Throughout the period, but even today there are Swedish and Finnish populations on both sides of the Gulf of Bothnia. LÄS MER

 5. 5. Från sonett till drömtext : Gunnar Björlings väg mot modernismen

  Författare :Leif Friberg; Anders Cullhed; Roger Holmström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gunnar Björling; Finland-Swedish Modernism; Modernity; Symbolism; Expressionism; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the Finland-Swedish author Gunnar Björling (1887-1960) and his journey towards Modernism. The principle thesis of this dissertation, the idea that Björling’s distinctive language cannot be understood without an underlying modernistic current, is outlined in Chapter I. LÄS MER