Sökning: "Finland Turku Åbo Akademi Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Vuxenpedagogik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Finland Turku Åbo Akademi Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Vuxenpedagogik.

  1. 1. Att vara och agera medborgare : En etnografisk studie i folkbildande praktiker

    Författare :Annika Pastuhov; Petri Salo; Henrik Nordvall; Jorun Stenøien; Finland Turku Åbo Akademi Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Vuxenpedagogik; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Popular education; liberal adult education; study circle; citizenship; ethnography; Folkbildning; fritt bildningsarbete; studiecirkel; medborgarinstitut; medborgarskap; etnografi;

    Sammanfattning : Denna avhandlings kunskapsintresse riktas mot relationen mellan folkbildande verksamheters ideal, såsom frihet och jämlikhet, och utformningen av dessa ideal i praktiken. Detta görs genom att utgångspunkten tas i deltagarens perspektiv, med andra ord den part som folkbildningen gör kunskapen eller bildningen tillgänglig för. LÄS MER