Sökning: "Finansiering"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade ordet Finansiering.

 1. 1. Försvarets finansiering : svensk krigsekonomi under skånska kriget 1675-79

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Berndt Fredriksson; Uppsala universitet.; [1976]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Evaluating Asset-Pricing Models in International Financial Markets

  Detta är en avhandling från Ekonomihögkskolan, Nationalekonomiska Institutionen

  Författare :Fadi Zaher; Högskolan i Skövde.; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; financial science; economic policy; economic theory; economic systems; econometrics; Hansen-Jagannathan boundsequity premium puzzle; Forecasting methods; asset-pricing models; Economics; bootstrap; short-sales constraint; ekonomisk politik; finansiering; ekonomiska system; nationalekonomi; ekonometri; Hansen-Jagannathan bounds; ekonomisk teori; Financial science; Finansiering; Nationalekonomi; equity premium puzzle; bootstrap.;

  Sammanfattning : This thesis consists of three empirical studies on asset-prices in international financial markets. The purpose is three-fold. First, to evaluate whether good predictions of economic variables may be obtained by pooling information from a broad group of financial variables. LÄS MER

 3. 3. Företagens tillväxt och finansiering : modeller över företagens beteende prövade på data från svenska verkstadsföretag

  Detta är en avhandling från Stockholm : Industriens utredningsinst

  Författare :Göran Eriksson; [1975]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Financing of Small and Cottage Industries in Bangladesh by Islamic Banks: An Institutional-Network Approach

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Mohammed Alam; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Financial science; Bai-Muajjal financing mode; Small and cottage industry; Lender-borrower relationships; Institutional-Network; Bangladesh; Islamic banks; Finansiering;

  Sammanfattning : This study is characterized by its development of an analytical framework for describing and explaining the lender-borrower financing relationships of rural-based small and cottage industries by including contextual conditions. It applies this framework to the socio- environmental conditions of Bangladesh with special emphasis on the role of Islamic banks. LÄS MER

 5. 5. Resource acquisition and the complexity of social capital Perspectives from women entrepreneurs in Tanzania and Pakistan

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Marta Lindvert; Mittuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; women entrepreneurs; financing; resource acquisition; social capital; context; developing countries; Tanzania; Pakistan; mixed methods research; entreprenörskap; kvinnors entreprenörskap; finansiering; resursanskaffande; socialt kapital; kontext; utvecklingsländer; Tanzania; Pakistan; flermetodsforskning;

  Sammanfattning : Women entrepreneurs all over the world contribute significantly to innovation, employment opportunities and wealth creation in their respective economies. Despite their importance as drivers of development, there is a lack of research on preconditions for women’s entrepreneurship. LÄS MER