Sökning: "Filosofiska Fakulteten."

Visar resultat 1 - 5 av 8111 avhandlingar innehållade orden Filosofiska Fakulteten..

 1. 1. Mellan samtid och tradition folkhögskolans identitet i kursutbudets yrkesinriktning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Inger Landström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folk high school; popular adult education; social and educational change; democracy; structuration and agency; life politics; course politics; vocational courses; vocational training; vocational roles; identity; self-identity; existential rationality; social sciences; samhällsvetenskap; Folkhögskolor; yrkesutbildning; Sverige; pedagogik; Education; pedagogiskt arbete; educational work; self identity;

  Sammanfattning : In this thesis the vocational orientation of the courses offered - as an expression of the folk high school's self-identity- is analysed. The point of departure was that what the folk high school do, is a way to show what it wants to be and, therefore, reflects what it is. LÄS MER

 2. 2. Lab work in science education Instruction, inscription, and the practical achievement of understanding

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Oskar Lindwall; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Lab work; science education; educational technology; classroom interaction; ethnomethodology; naturvetenskapliga laborationer; IT i utbildning; klassrumsstudier; etnometodologi;

  Sammanfattning : Avhandlingen baseras på fyra empiriska studier av laborationsarbete i mekanik. Den analytiska utgångspunkten hämtas från etnometodologi och angränsande ansatser. Materialet består av videoinspelad interaktion från en tematisk lärarutbildning, en teknisk gymnasieutbildning samt en högskoleingenjörsutbildning. LÄS MER

 3. 3. Utsatthetens röster

  Detta är en avhandling från Stockholm : Boréa Bokförlag

  Författare :Zulmir Becevic; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young people in societal care; meaning making; experience; life stories; identity; relations; emotions; Ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner; ungdomar i samhällsvård; emotioner.;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhäilsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra fotmer av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheteter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. LÄS MER

 4. 4. Att komponentbasera informationssystem : vad säger teori och praktik?

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Benneth Christiansson; Karlstads universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information Systems; Informatik; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Att komponentbasera informationssystem kan ses som en av de senare trenderna inom informationssystemutveckling. Det finns flera orsaker till att företag väljer att komponentbasera informationssystem där några är möjligheten till återanvändning, kortare utvecklingstider, och en lägre resursåtgång under utvecklingsarbetet. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en projektivitetsmodell om organisationers förmåga att tillämpa projektarbetsformen

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lennart Ljung; Karlstads universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information Systems; Informatik; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Datavetenskap; Datavetenskap; projektivitet; projektivitetsmodell; valideringen av modellversioner; multidimensionell projektivitetsmodell MDP-modellen ; triader;

  Sammanfattning : I dagens affärsdrivande organisationer genomförs projekt inte enbart för att skapa förändringar av organisation, arbetssätt eller infrastruktur. Marknadens rörlighet och kundspecifika krav på komplexa produkter, medför att projekt även genomförs inom den ordinarie operativa verksamheten för att hantera temporära, komplexa engångsuppgifter i form av både kundorder och produktutvecklingar. LÄS MER