Sökning: "Fide"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet Fide.

 1. 1. Barshalder 1 A cemetery in Grötlingbo and Fide parishes, Gotland, Sweden, c. AD 1-1100. Excavations and finds 1826-1971

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Martin Rundkvist; Ingmar Jansson; Siv Kristoffersen; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barshalder; Grötlingbo; Fide; Gotland; cemetery; graves; burial; Iron Age; Roman Iron Age; Migration Period; Vendel Period; Viking Period; landscape history; gender; typology; chronology; seriation; correspondence analysis; social stratification; status; religion; paganism; Christianity; Christianisation; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : The prehistoric cemetery of Barshalder is located along the main road on the boundary between Grötlingbo and Fide parishes, near the southern end of the island of Gotland in the Baltic Sea. The cemetery was used from c. AD 1-1100. LÄS MER

 2. 2. Barshalder 2 Studies of late Iron Age Gotland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Martin Rundkvist; Ingmar Jansson; Siv Kristoffersen; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barshalder; Grötlingbo; Fide; Gotland; cemetery; graves; burial; Iron Age; Roman Iron Age; Migration Period; Vendel Period; Viking Period; landscape history; gender; typology; chronology; seriation; correspondence analysis; social stratification; status; religion; paganism; Christianity; Christianisation; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : The prehistoric cemetery of Barshalder is located along the main road on the boundary between Grötlingbo and Fide parishes, near the southern end of the island of Gotland in the Baltic Sea. The ceme-tery was used from c. AD 1-1100. LÄS MER

 3. 3. Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz' Augustinusreception

  Detta är en avhandling från Din Bok, Västra Hamngatan 21, S-411 17 Göteborg

  Författare :Torbjörn Johansson; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; Augustine; Martin Chemnitz; Luther; Melanchthon; Scripture; tradition; free will; justification; reformation; lutheran orthodoxy; church fathers; sola scriptura; sola fide; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : As a co-author of the Formula of Concord, Martin Chemnitz (1522-86) codified the sola scriptura principle of the Reformation, that the prophetic and apostolic Scriptures are the only rule for all Church doctrine. This principle is clearly expressed in Chemnitz' own theological treatises as well, but in his argumentation one is also confronted with an astonishing number of quotations from the Church Fathers. LÄS MER

 4. 4. Bernardi Cluniacensis Carmina De trinitate et de fide catholica, De castitate servanda, In libros regum, De octo vitiis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Katarina Halvarson; [1963]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dissertatio gradualis de impugnata sensuum fide, quam ... præside Mag. Petro Hörmark, ... publice examinandam sistit Johannes Tranér, Stipend. Rhyzel. Ostrogothus. Die 7 Junii 1800

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, Litteris Joh. Fredr. Edman, reg. acad. typogr

  Författare :Pehr Högmark; Joh. Tranér; Pehr Högmark; [1800]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER