Sökning: "Fetal"

Visar resultat 1 - 5 av 479 avhandlingar innehållade ordet Fetal.

 1. 1. Fetal Anomalies Surveillance and Diagnostic Accuracy of Ultrasound and Magnetic Resonance Imaging

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hashem Amini; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pregnancy termination; fetal anomalies; antenatal diagnosis; ultrasound; second trimester; fetal MRI; CNS anomalies; pregnancy management; non-CNS anomalies; fetal autopsy; birth defects registry; ascertainment; spina bifida; cleft lip palate; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases Obstetrics and gynaecology; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar Obstetrik och gynekologi; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : The aims were to investigate the accuracy of ultrasound in diagnosis of structural fetal anomalies with special focus on false positive findings (I), to evaluate the additional value of second trimester fetal MRI on pregnancy management (II-III) and to estimate the ascertainment in the Swedish Birth Defects Registry and incidence of spina bifida and cleft lip/palate (IV).Retrospectively, 328 fetal autopsies were identified where pregnancies were terminated due to ultrasonographically diagnosed fetal anomalies. LÄS MER

 2. 2. Fractional moving blood volume in fetal organs estimated using power Doppler ultrasound

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Edgar Hernandez-Andrade; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; andrology; gynaecology; Obstetrics; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet; fetal adrenal gland; fetal lung; radionuclear microspheres; fetal lamb; perfusion; fetus; Power Doppler ultrasound; fractional moving blood volume;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Energidoppler (eller power Doppler som det populärt brukar kallas) är en metod att mäta blodflöde. Över en ”normal” ultraljudsbild som visar anatomin, kan man skriva över områden där blod rör sig med en avvikande färg, vanligtvis för energidoppler en skala mellan svart-rött-orange till gult. LÄS MER

 3. 3. Fetal ECG waveform analysis for intrapartum monitoring

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Isis Amer-Wåhlin; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; Obstetrics; gynaecology; andrology; cerebral metabolism; microdialysis; implementation; fetal asphyxia; intrpartum monitoring; Fetal ECG; Cardiotocography; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fosterövervakning under förlossningen är standard inom förlossningsvården. Målet är att identifiera avvikande händelser och då speciellt syrebrist hos fostret. Sedan början på sjuttiotalet har vågformsanalys av foster EKG studerats ur fysiologisk, klinisk och signal synpunkt. LÄS MER

 4. 4. ST analysis of the fetal ECG as an adjunct to fetal heart rate monitoring in labour-a clinical validation

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Håkan Noren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; fetal ECG; ST analysis; electronic fetal monitoring; cardiotocography; fetal blood sampling; metabolic acidosis;

  Sammanfattning : The ability to make an accurate assessment of fetal well-being during labour is a great challenge. Animal and human studies have shown that fetal hypoxemia during labour can alter the shape of the fetal electrocardiogram (FECG) waveform, notable elevation of the T-wave and depression of the ST segment. LÄS MER

 5. 5. Fetal Movements in late Pregnancy Categorization, Self-assessment, and Prenatal Attachment in relation to women’s experiences

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mari-Cristin Malm; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology; Fetal movements; pregnancy; prenatal attachment; self-assessment; stillbirth; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Aim: To explore how pregnant women experience fetal movements in late pregnancy. Specific aims were:  to study women’s experiences during the time prior to receiving news that their unborn baby had died in utero (I), to investigate women’s descriptions of fetal movements (II), investigate the association between the magnitude of fetal movements and level of prenatal attachment (III), and to study women’s experiences using two different self-assessment methods (IV). LÄS MER