Sökning: "Feminization"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet Feminization.

 1. 1. Kampen om katedern : feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906

  Författare :Christina Florin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Swedish history; 19th and 20th social history; history of education; history of women; elementary school teachers; female teachers; organized capitalism; feminization; professionalization; Folkskolan; Sverige; genusaspekter; 1800-talet; Lärare; Professionalisering;

  Sammanfattning : The thesis deals with the development of the secondary school teaching professionduring the second half of the 19th century and the early 20th century. The emphasisof the study is on the concurrence of three structural processes in this profession:feminization, professionalization and governmental bureaucratization. LÄS MER

 2. 2. Patterns of migration and socio-economic change in Lao PDR

  Författare :Kabmanivanh Phouxay; Gunnar Malmberg; Aina Tollefsen; Jytte Agergaard Larsen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Migration; Socio-eceonomic change; feminization; urban industrial work; migrant workers; Vientiane; Lao PDR.; Human geography; economic geography; Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate patterns and consequences of internal and international migration in Laos during the period 1985-2005 on both a macro-and a micro-level. The thesis focuses on the influences of socio-economic change and government policies on inter-regional and rural-urban migration as well as on crossborder migration from Laos to Thailand. LÄS MER

 3. 3. Developmental exposure to mixtures of environmental pollutants : Studies on metabolism, developmental processes, and reproductive organs in zebrafish and chicken embryos

  Författare :Anna Mentor; Maria Jönsson; Patrick Babin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mixtures; Developmental toxicology; Endocrine disrupting chemicals; Metabolism; Feminization; Zebrafish; Chicken embryo; Biology with specialization in Environmental Toxicology; Biologi med inriktning mot miljötoxikologi; Biology with specialization in Environmental Toxicology; Biologi med inriktning mot miljötoxikologi; Biology with specialization in Environmental Toxicology; Biologi med inriktning mot miljötoxikologi; Biology with specialization in Environmental Toxicology; Biologi med inriktning mot miljötoxikologi;

  Sammanfattning : Humans and wildlife are continuously exposed to mixtures of environmental pollutants. Mixture toxicity can be challenging to predict due to interactions between chemicals and thus whole-mixture approaches are crucial in toxicology. LÄS MER

 4. 4. I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860 : Servants and masters. Gender, contract, and power relations in the servant institution in Sweden, 1730-1860

  Författare :Carolina Uppenberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; servant; maid; farmhand; master; mistress; rural household; agrarian revolution; life-cycle servant; 18th century; 19th century; gender; patriarchy; contract; labour; Servant Acts; proletarianization; feminization; laga försvar; compulsory service;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the power relations of labour and gender in the servant institution during the agrarian revolution in Sweden. The positions of servant, master and mistress are analyzed theoretically as a gendered, contracted position with both economic and moral dimensions attached to them. LÄS MER

 5. 5. Sjukgymnasten - vart tog han vägen? : en undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934

  Författare :Anders Ottosson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Physiotherapy; medicine; history; demasculinization; feminization; masculinity; professionalization; strategies; power; physical education; medical gymnastics;

  Sammanfattning : Idag är sjukgymnasten oftast en kvinna, men från början var det ett totalt mansdominerat yrke. På 1800-talet var sjukgymnaster adliga eller högborgerliga män, som i regel också var officerare i svenska armén. LÄS MER