Sökning: "Feminist Narratology"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Feminist Narratology.

 1. 1. Wrestling with Textual Violence : A Case Study of the Jephthah Narrative in Antiquity and Modernity with Special Regard to Gender

  Detta är en avhandling från Uppsala : Bibelvetenskap

  Författare :Mikael Sjöberg; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities and religion; feminism; feminist exegesis; feminist biblical interpretation; gender; classic; canon; ethics of interpretation; narratology; Jephthah; Judges; Pseudo-Philo; Josephus; Handel; Grant Watson; Amos Oz; HUMANIORA OCH RELIGIONSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : How may readers handle the encounter with violence in a “classical text”? The purpose of this thesis is to contribute to the debate on the ethics of biblical interpretation with special regard to feminism. To fulfil that aim, a case study of the narrative of Jephthah is made and its implications are discussed at a more general level. LÄS MER

 2. 2. Utmaningen från andra berättelser En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gull Törnegren; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; Ethics; ethics; feminism; feminist ethics; communicative ethics; dialogue based ethics; discourse ethics; deliberative democracy; public conversation; public deliberation; moral judgment; political judgment; enlarged thought; storytelling; narrative; narrative matrix; story image; critical perspective; enlarged thought-storytelling; marginalized experience; marginalization; identity; narrative ethics; socio-narratology; resistance; life-story; story; experience; hermeneutics; narrative-hermeneutic competence; narrative competence; hermeneutic competence; Interkulturella studier; Intercultural Studies; marginali;

  Sammanfattning : The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. LÄS MER

 3. 3. Att föra det egna till torgs : berättande, stoff och samtid i Kerstin Strandbergs, Enel Melbergs och Eva Adolfssons debutromaner

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Immi Lundin; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Eva Adolfsson; Enel Melberg; Kerstin Strandberg; 1970 s and 1980 s; Public Dialog in Sweden 1960 s; Contextualization; Focalization; First Novels; Close Reading; Feminist Narratology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Immi Lundins avhandling Att föra det egna till torgs står 1960-, 1970- och 1980-talen i fokus. Tre kvinnliga författares debutromaner, en från varje decennium, undersöks och sätts i relation till de förändrade positionerna i den offentliga kvinno- och litteraturdebatten under trettioårsperioden. LÄS MER

 4. 4. Towards a Poetics of Nostalgia The Nostalgic Experience in Modern Fiction

  Detta är en avhandling från Edinburgh : University of Edinburgh

  Författare :Niklas Salmose; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nostalgia; Modernism; Literature; Aesthetics; Style; Narratology; Emotions; Nostalgi; Modernism; Litteratur; Estetik; Stilistik; Narratologi; Känslor; English literature; Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : In recent years there has been a body of studies relating nostalgia and fiction in political, sociological, feminist, or historical ways. This thesis, instead, sets out to perform an unusual textual study of nostalgia in modern fiction in order to work towards a poetics of nostalgia. LÄS MER

 5. 5. Skrubbsår : Berättelser om ur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

  Detta är en avhandling från Makadam Förlag

  Författare :Desireé Ljungcrantz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HlV; experiences; interviews; popular culture; cultural studies gender; health; intersectionality; vulnerability; queer; phenomenology; liveability; creative writing; auto-fiction; hiv; erfarenheter; intervjuer; populärkultur; kulturstudie; genus; hälsa; normer; intersektionalitet; sårbarhet; queer; fenomenologi; levbarhet; kreativt skrivande; autofiktion;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en tvärvetenskaplig kulturstudie som utforskar föreställningar om och erfarenheter av hiv som kronisk sjukdom i Sverige under 2005–2014. Analysen av ett antal hiv-berättelser sker tillsammans med en teoretisk sammanflätning i form av den queera sårbarhetens och sjukdomens fenomenologi, samt genom de feministiska figurationerna hiv-tröskeln, skrubbsår, plåster och gruskorn. LÄS MER