Sökning: "Felländer"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Felländer.

 1. 1. Effects of surgery on substrate metabolism in human adipose tissue

  Författare :Göran Felländer; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; trauma; insulin resistance; free fatty acids; lactate; pyruvate; glucose; microdialysis; fat cells; catecholamines; cholecystectomy; anesthesia; 133Xe clearance; adipose tissue blood flow; vasodilation.;

  Sammanfattning : Effects of Surgical Trauma on Substrate Metabolism in Human Adipose Tissue.Göran Felländer, Department of Surgery, Huddinge University Hospital, Karolinska Insdtutet, S-141 86 Huddinge, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Effects of Interleukin-4 and Interleukin-13 on Bone

  Författare :Carl-Johan Silfverswärd; Olle Nilsson; Östen Ljunggren; Kenneth Jonsson; Li Felländer-Tsai; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Medicine; Bone; Osteoblasts; Interleukin-4; Interleukin-13; Knockout; Medicin;

  Sammanfattning : Cytokines play important roles in bone metabolism, participating in the complex interplay necessary for normal bone formation and turnover. The aim of the present thesis was to investigate the effects of two anti-inflammatory cytokines, interleukin-4 (IL-4) and interleukin-13 (IL-13) on bone. LÄS MER