Sökning: "Fattiga-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1700-talet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Fattiga-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1700-talet.

  1. 1. Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet : studier kring den offentliga fattigvården under frihetstiden

    Detta är en avhandling från Stockholm : LiberFörlag

    Författare :Ulla Johanson; [1984]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Socialtjänst-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1700-talet; Tiggare-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1700-talet; Fattiga-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1700-talet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER