Sökning: "Faster-than-Nyquist Signaling."

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Faster-than-Nyquist Signaling..

 1. 1. Partial Response and Faster-than-Nyquist Signaling

  Detta är en avhandling från Department of Electrical and Information Technology, Lund University

  Författare :Fredrik Rusek; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Telecommunication engineering; Signalbehandling; Signal processing; Partial Response Signaling; Faster-than-Nyquist Signaling; Digital Communications; Coding Theory; Telekommunikationsteknik;

  Sammanfattning : Bandwidth efficiency is a key objective in the design of a digital communication system. Traditionally it is accomplished by increasing the constellation size of the signaling system. In this thesis alternative techniques are studied. Because the communication channel is continuous, so must the actual time signals be. LÄS MER

 2. 2. Multicarrier Faster-than-Nyquist Signaling Transceivers: From Theory to Practice

  Detta är en avhandling från Department of Electrical and Information Technology, Lund University

  Författare :Deepak Dasalukunte; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; iterative decoding; bandwidth efficient; Faster-than-Nyquist; hardware architecture; multicarrier;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English In the past decade, mobile wireless communication have had a tremendous impact on the way people perceive and use mobile devices, most popularly the mobile phone. Apart from making phone calls, they are capable of being cameras to take pictures and videos, able to browse the Internet, do video calling and much more just like an yesteryear computer. LÄS MER

 3. 3. Reduced Receivers for Faster-than-Nyquist Signaling and General Linear Channels

  Detta är en avhandling från Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

  Författare :Adnan Prlja; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Digital data transmission; receivers; decoders; channel modeling; intersymbol interference; ISI; MIMO; Faster-than-Nyquist signaling; complexity reduction; observation models; BCJR algorithm; turbo equalization; iterative detection; channel shortening;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dagens samhälle är allt mer beroende av elektroniska hjälpmedel så som smarta telefoner, läsplattor, datorer osv. Prestandakraven ökar i en allt högre takt och därför måste även den bakomliggande teknologin följa samma trend. LÄS MER

 4. 4. On Linear Transmission Systems

  Detta är en avhandling från Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

  Författare :Dzevdan Kapetanovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MIMO systems; Precoding; Information Theory; Single Carrier Systems; Linear Modulation; Faster-than-Nyquist Signaling.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är uppdelad i två delar. Del I analyserar kapacitet för linjära modulationssystem med en bärvåg. Inom dessa system så skickas bitarna som en sekvens av pulser, där varje puls representerar en bit. LÄS MER