Sökning: "Fascism"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet Fascism.

 1. 1. Fascism in Scandinavia 1920-40

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ulf Lindström; Umeå universitet.; [1983]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fascism; historia; Skandinavien; 1920-talet; 1930-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Aspekter på den italienska fascismen texter och tolkningar

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historia, Umeå universitet

  Författare :Giuseppe Nencioni; Umeå universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Fascism; Nazism; ideology; anti-Semitism; decadence; agricultural policy; right-wing radicalism; corporativism;

  Sammanfattning : Initially an attempt is made to present an overview of the interpretations of the meaning of Fascism. In a presentation of the views of Renzo De Felice and Zeev Sternhell the opinions of the latter are highlighted. LÄS MER

 3. 3. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; modernity; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER

 4. 4. Änglarnas barn. En studie i Pier Paolo Pasolinis filmer

  Detta är en avhandling från Bokbox förlag

  Författare :Lars Gustaf Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fascism; sadism; Italian cinema; consumer society; Pier Paolo Pasolini; erotic cinema; dialectics; sexuality and violence;

  Sammanfattning : A reading of Italian film director Pier Paolo Pasolini's last film, Saló or the 120 Days of Sodom (1975).... LÄS MER

 5. 5. Antirasismens många ansikten

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jan Jämte; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Anti-racism; anti-fascism; racism; collective action; social movement; protest waves; framing; frame disputes; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the knowledge and understanding of the anti-racist movement in Sweden by describing its development from the early 1930s to the mid-2000s. It pays special attention to mapping and analyzing the ideas that have motivated anti-racist activities and their importance for mobilizing support and movement activity. LÄS MER