Sökning: "Fariba Zare"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Fariba Zare.

  1. 1. Arthritogenecity of RNA and its degradation products

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Fariba Zare; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dsRNA; ssRNA; virus; arthritis; TLR3; IL-1R; IFNalpha beta receptor; plasminogen; tissue factor; uric acid; inflammation; arthritis; neutrophils;

    Sammanfattning : Viral infections often lead to arthralgias and overt arthritic states. Expression of double stranded RNA (dsRNA) is a common feature of all viruses during their replication and it has been suggested that it is able to induce production of pro-inflammatory cytokines, e.g., interferon-alpha (IFN-alpha). LÄS MER