Sökning: "Farhad Abdulkarim"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Farhad Abdulkarim.

  1. 1. Genetic analysis of elongation factor Tu and the tuf genes

    Författare :Farhad Abdulkarim; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER