Sökning: "Fall of man"

Visar resultat 1 - 5 av 742 avhandlingar innehållade orden Fall of man.

 1. 1. Fall prevention exercise for older adults : self-management with support of digital technology

  Författare :Beatrice Pettersson; Marlene Sandlund; Maria Wiklund; Rebecka Janols; Lillemor Lundin-Olsson; Anne Söderlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; eHealth; digital health; fall prevention; self-management; smartphone; digital technology; behavioural change support; Self-determination theory; Fallprevention; eHälsa; egenvård; digital teknik; beteendeförändring; självbestämmandeteorin; physiotherapy; fysioterapi; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : Background: Falls are a major public health issue, which can cause physical and psychological suffering for the individual as well as large costs for the society. To increase access and adherence to evidence-based fall prevention exercise, utilisation of older adults’ own capabilities and digital health offers promising solutions. LÄS MER

 2. 2. Symbolisk organisering : En studie av organisatorisk förändring och meningsproduktion i fyra industriföretag

  Författare :Bengt-Åke Gustafsson; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; change; Organizational design; symbolism; rhetoric; management of meaning; organizational culture; information; flow-oriented work-organizations.; processes; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is on organizational change in four industrial corporations. A special emphasisis placed upon the symbolic and rhetorical aspects when changing organizations. Main concepts in the study are symbolic management and management of meaning. Two main areas are discussed in the dissertation. LÄS MER

 3. 3. The rise and fall of IgE

  Författare :Molly Vernersson; Rikard Holmdahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cell and molecular biology; Immunoglobulin; IgE; evolution; atopic allergy; vaccine; Cell- och molekylärbiologi; Cell and molecular biology; Cell- och molekylärbiologi; Molecular Immunology; molekylär immunologi;

  Sammanfattning : Immunoglobulin E (IgE) occurs exclusively in mammals and is one of five immunoglobulin (Ig) classes found in man. Unlike other isotypes, IgE is best known for its pathological effects, whereas its physiological role remains somewhat elusive. LÄS MER

 4. 4. Recognition of Temporomandibular Disorders : validity and outcome of three screening questions (3Q/TMD)

  Författare :Anna Lövgren; Anders Wänman; Birgitta Häggman-Henrikson; Corine Visscher; Ambra Michelotti; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Temporomandibular disorders; orofacial pain; screening methods; diagnostic accuracy; public health; odontologi; Odontology;

  Sammanfattning : Background Pain and dysfunction in the temporomandibular region (Temporomandibular Disorders, TMD) are common conditions in the general population with an estimated treatment need of 5-15% in the general population. However, in Sweden, traceable performed treatments are significantly lower. LÄS MER

 5. 5. Satanic Feminism : Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture

  Författare :Per Faxneld; Erik af Edholm; Peter Jackson; Henrik Bogdan; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Satanism; feminism; gender; esotericism; witches; Lilith; theosophy; socialism; homosexuality; gothic; decadence; romanticism; counter-reading; counter-myth; History of Religion; religionshistoria;

  Sammanfattning : Enligt Bibeln var Eva först med att lyssna till ormen och äta av den förbjudna frukten. Tanken på kvinnan som Satans utvalda är framträdande under stora delar av kristendomens historia. Under 1800-talet kom feminister att börja läsa denna misogyna tradition motvalls. LÄS MER