Sökning: "Fakultet För Lärarutbildning."

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden Fakultet För Lärarutbildning..

 1. 1. Digitala speglar föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

  Detta är en avhandling från Umeå : Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Eva Skåreus; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital art; teacher education; art teacher; feminism; image; self reflection; picture analysis; representation ; digitala bilder; lärarutbildning; bildlärare; feministisk teori; självreflektion; bildanalys; representation; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. LÄS MER

 2. 2. "Vad skulle x kunna vara?" andragradsekvation och andragradsfunktion som objekt för lärande

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Constanta Olteanu; Högskolan Kristianstad.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; parameters; unknown quantity; argument; second degree equations; quadratic functions; teaching; mathematics education; experience; theory of variation; dimensions of variation; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : Ekvationer och funktioner har en viktig roll i olika matematiska moment, som exempelvis algebra, trigonometri, programmering och analys. Under gymnasiets matematikkurs B förväntas det att eleverna ska lära sig lösa andragradsekvationer och vad som kännetecknar en funktion samt att de ska kunna tolka och använda en andragradsfunktion. LÄS MER

 3. 3. Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling? : En longitudinell studie av hur studenter på grundskollärarprogrammet utvecklar för miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Margareta Ekborg; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan

  Detta är en avhandling från Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärarutbildning

  Författare :Laila Gustavsson; Högskolan Kristianstad.; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Teaching; learning; teachers’ learning; variation theory; object of learning; praxisoriented research; Learning study; Lesson study;

  Sammanfattning : This thesis reports results from a study that focuses on teachers’ professional development during an in-service training period.The aim is to analyse and describe how the teachers talk about and handle lesson content. The first question concerns changes in relation to a specific object of learning. LÄS MER

 5. 5. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Karin Sporre; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. LÄS MER