Sökning: "Fair value"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden Fair value.

 1. 1. Att värdera tillgångar : Verkligt värde inom skogs- och fastighetsbranschen

  Detta är en avhandling från Göteborg : BAS

  Författare :Johan Lorentzon; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business administration; Företagsekonomi; Fair value; IAS 40; IAS 41; IFRS; Verkligt värde; IFRS; IAS 41; IAS 40; valuation of assets; fair value; practice; legitimacy; institutionalization; investment properties; biologi assets; comparability;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Industry-Specific Economic Outlook and the Value Relevance of Reported Goodwill Impairments

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Peter Edlund Frii; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SFAS 142; Fair-value Goodwill Accounting; Goodwill Impairments; Industry-specific Economic Outlook; Value Relevance; Banks; Financial Institutions; Pharmaceutical Industry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Investments in a long-term perpective - how a family company has built its assets

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget BAS

  Författare :Asgeir B. Torfason; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Real estate; value; long-term investment; accounting; assets;

  Sammanfattning : In this thesis the debate between the two regimes of historical cost accounting and fair value accounting is exemplified with observation of real estate valuation over time. The aim of the study is to contribute to the understanding of how different value concepts are of relevance in a real estate company. LÄS MER

 4. 4. Assessment of lumbar radicular pain. Validity and predictive value of clinical tests

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Harald Ekedahl; Lund University.; Lunds universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Low back pain; validity; predictive value of test; radicular pain; transforaminal injection;

  Sammanfattning : Radicular pain is in the majority of cases caused by a disc herniation with a coexisting inflammation. It is characterized by positive neural tension tests, such as the Slump test, and by decreased range of motion (ROM) in the straight leg raising test (SLR) and lumbar flexion (Fingertip-to-floor test[FTF]). LÄS MER

 5. 5. Essays on Audit Fees and the Joint Provision of Audit and Non-Audit Services

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Irina Alexeyeva; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; audit fees; non-audit fees; crisis; fair value measurement; banking industry; engagement partner; industry expertise; public company expertise; tenure; gender; non-audit services; knowledge spillover; audit efficiency;

  Sammanfattning : This thesis examines the factors affecting audit and non-audit fees and the effects of the joint provision of audit and non-audit services on auditing.The first essay focuses on environmental factors. LÄS MER