Sökning: "FLIGHT MORPHOLOGY"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden FLIGHT MORPHOLOGY.

 1. 1. In the wake of a bird - Quantifying aerodynamic performance of avian flight

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Marco Klein Heerenbrink; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; animal flight; flight performance; gliding; powered flight; wing morphology; aerodynamics; biomechanics; birds; jackdaw; Corvus monedula; wind tunnel; PIV;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Insects, birds, bats and pterosaurs have all evolved the ability to fly, even though it requires a lot of energy. The advantage is obvious: one can move about vertically, to go where others cannot, find and access distant food sources or escape your predators. LÄS MER

 2. 2. Aerodynamic performance in bat flight

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Jonas Håkansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Leptonycteris yerbabuenae; Plecotus auritus; Glossophaga soricina; PIV; aerodynamics; wing morphology; bats; wind tunnel; animal flight;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om aerodynamik hos fladdermöss. Det vill säga, hur fladdermöss skapar de krafter som låter dem flyga, hur de påverkar luften för att åstadkomma detta, och hur deras vingar rör sig när de gör det. LÄS MER

 3. 3. Catching the invisible - aerodynamic tracks and kinematics of bat and bird flight

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Marta Wolf; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; flight; bats; birds; kinematics; vertebrates; aerodynamics;

  Sammanfattning : This thesis is about the flight of vertebrates and the studies of different modes of flight. Flight has always fascinated mankind and this fascination gave inspiration for our attempts at flying. LÄS MER

 4. 4. Rarity in boreal stream: patterns, causes and consequences

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Per-Ola Hoffsten; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; Central Sweden; site occupancy; dispersal limitation; natural disturbances; recolonization; flight-morphology; metapopulation; habitat stability; spring specialists; Crunoecia irrorata; niche limitation; Isogenus nubecula; nestedness; longitudinal distribution; Ekologi; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi; zooekologi; Animal Ecology;

  Sammanfattning : Patterns of site occupancy among boreal stream insects were studied in central Sweden with focus on sparsely distributed species and the role of dispersal and niche limitations.In the study of dispersal limitation, I found that effects of an extraordinarily harsh winter in small to medium-sized streams were strongest in sites located in small streams and far from lake outlets. LÄS MER

 5. 5. Fuel and fly: adaptations to endurance exercise in migrating birds

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Anders Kvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; water balance; flight power; phenotypic flexibility; energy assimilation; basal metabolism; Animal ecology; Djurekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många fåglar flyttar regelbundet långa sträckor mellan sina häckningsplatser och vinterkvarter. På rastningsplatser längs flyttningsvägen stannar fåglarna upp och äter, för att lagra upp de energi-lager de behöver som bränsle när de flyger. LÄS MER