Sökning: "Förvaltningspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet Förvaltningspolitik.

 1. 1. Konkurrerande eller kompletterande demokrati? : Om företagsdemokrati i de svenska kommunerna

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Tomas Bergström; Lund University.; Lunds universitet.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förvaltningspolitik; Politisk makt och demokrati; Förvaltningspolitik; Politisk makt och demokrati;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. 1971 års länsförvaltningsreform : En utvärdering

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Bo Hagström; Lund University.; Lunds universitet.; [1978]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förvaltningspolitik; Förvaltningspolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Offentligt och privat i regionalpolitiken

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Jörgen Johansson; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Regionalpolitik; Förhandlingar; Förvaltningspolitik; Förhandlingar; Förvaltningspolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Means and Goals of Political Decentralization

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Lennart Lundquist; Lund University.; Lunds universitet.; [1972]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förvaltningspolitik; Förvaltningspolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kommunerna och bostadsförsörjningen : En analys av bostadsbyggnadsplaneringen

  Detta är en avhandling från Liber

  Författare :Bengt Norrving; Lund University.; Lunds universitet.; [1981]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förvaltningspolitik; Förvaltningspolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER