Sökning: "Företagsformer"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Företagsformer.

 1. 1. FemTioTusen skäl att omorganisera till TioHundra : en studie av styrsystemet i den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen i Norrtälje med fokus på 9 M

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Kerstin Collman; Bino Catasús; Jan-Erik Gröjer; Anders Grönlund; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; styrning; ekonomistyrning; företagsorganisation; företagsformer; företagsledning; TioHundra; gemensam nämnd; effektivitet; samverkan; hälso- och sjukvård; NPM; verksamhetsstyrning; styrsystem; kontrollsystem; outcome; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver inledningsvis de identifierade problem som den  1 januari 2006 ledde till att en gemensam nämnd och ett därunder verkande vårdgivande aktiebolag bolag bildades i Norrtälje. Syftet med omorganiseringen var att genom samverkan mellan kommun och landsting på den övergripande politiska nivån samt genom samverkan på implementeringsnivå öka effektiviteten på sjukvårds- och omsorgsområdet för mer än 50 000 norrtäljebor. LÄS MER

 2. 2. Hur man tillämpar teorier om planering : en genomgång av några teorier om planering och analys av planeringssystemet i ett praktikfall

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lars-Peter Holmlund; [1973]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsorganisation; Företagsledning; Företagsformer; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ekonomiska mått och metoder i praktiken : en studie av förekomst i 15 svenska företag

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen, Uppsala univ

  Författare :Mats Karén; Sten Ljunggren; [1996]
  Nyckelord :Företagsorganisation; Företagsledning; Företagsformer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Conditions for successful co-operation : an institutional perspective on the network relationship as governance mode

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska inst., Uppsala universitet

  Författare :Jonas Dahlqvist; [1996]
  Nyckelord :Företagsorganisation; Företagsledning; Företagsformer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Framtid.nu : flyt och friktion i ett snabbt företag

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Robert Willim; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ekonomisk politik; Utvecklingsekonomi; Systems engineering; etnologi; företagskultur; framfab; uppgradering; datorer; IT; speed; network society; economic policy; Speed; företagsekonomi; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Business Rhetoric; Flow; Digital Media; Upgrading; Computers; Fast Companies; ekonomisk teori; ekonomiska system; Data- och systemvetenskap; computer technology; ekonometri; The New Economy; Economics of development;

  Sammanfattning : For some years the new economy in Sweden was to a high extent represented by a couple of new and fast growing companies. One of these was the Internet consultancy Framfab (Framtidsfabriken). The company became synonymous with the unusual and exciting, a new kind of business, new products and new attitudes. LÄS MER