Sökning: "Förarstöd"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Förarstöd.

  1. 1. Förarstöd för lägre bränsleförbrukning och minskade emissioner. Utvärdering av två system

    Detta är en avhandling från Lunds Universitet, Tekniska högskolan i Lund, Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Hanna Larsson; [2009]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; bränsleförbrukning; emissioner; körmönster; Förarstöd; körstil; accelerationer; vägval;

    Sammanfattning : Det krävs åtgärder på flera nivåer för att minska utsläppsnivåerna från vägtrafiken. I denna uppsats studeras möjligheten att använda förarstöd för att minska den totala bränsleförbrukningen och emissionerna. LÄS MER