Sökning: "Föräldrar och barn"

Visar resultat 1 - 5 av 139 avhandlingar innehållade orden Föräldrar och barn.

 1. 1. Barn, föräldrar, välfärdsstat Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Littmarck; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Family policy; welfare policy; parent education; parenting support; welfare state; family; parenthood; children; political argumentation; official government inquiries; parliamentary papers; Familjepolitik; välfärdspolitik; föräldrautbildning; föräldrastöd; välfärdsstat; familj; föräldraskap; barn; politisk argumentation; riksdagstryck; statens offentliga utredningar;

  Sammanfattning : The political debate concerning parent education and parenting support between 1964 and 2009 has been scrutinized in this study in the light of the development of and changes in the welfare state. The investigation is based upon the analysis of official government inquiries and parliamentary papers dealing with parent education and parenting support. LÄS MER

 2. 2. The First Meeting at Child and Adolescent Psychiatry

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Monica Hartzell; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; First interview; child psychiatry; family therapy; children; parents; therapists; Första mötet; barnpsykiatri; familjeterapi; barn; föräldrar; behandlare; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri; Child and Youth Psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Children and parents who visited child and adolescent psychiatry (CAP) for the first time were interviewed in the presence of their therapists about the first meeting. The interview was intended to make the attendants describe in their own words what the meeting was like for them. LÄS MER

 3. 3. Life paths through space and time: Adding the micro-level geographic context to longitudinal historical demographic research

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Ecosystem Science

  Författare :Finn Hedefalk; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2016-10]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Geographic micro-level factors; longitudinal historical data; geocoding; historical demography; 19th century; individual level; spatio-temporal analysis; detailed geographic data; geographic context.; property units; rural historical soceties; Geographic micro-level factors; longitudinal historical data; geocoding; historical demography; 19th century; individual level; spatio-temporal analysis; detailed geographic data; property units; geographic context;

  Sammanfattning : Historical demographic research is central to understanding past human behaviours and traits, such as fertility, mortality and migration. An essential part of historical demography is conducting longitudinal analyses at the micro-level, which involves the detailed follow-up of individuals over long time periods throughout their lives. LÄS MER

 4. 4. Tillsyn över barn : En studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt

  Detta är en avhandling från Iustus, Uppsala

  Författare :Lars-Göran Sund; Högskolan i Jönköping.; Umeå universitet.; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; Tillsyn; föräldrar; barn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. I marknadens öga Barn och visuell konsumtion

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johanna Sjöberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childity; advertising; visual culture; visual consumption; critical discourse analysis; consumer society; Barn; barnighet; reklam; visuell kultur; visuell konsumtion; konsumtionssamhälle; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Barn är konsumenter, får reklam riktad till sig och syns i reklam. Men om det är rätt och på vilka sätt det bör ske ger upphov till diskussion, såväl i som utanför akademin. LÄS MER