Sökning: "Föräldrar barn cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Föräldrar barn cancer.

 1. 1. Tumors associated with Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer: Defective Mismatch Repair and Familial Risk of Cancer

  Författare :Kajsa Ericson Lindquist; Bröstcancer-genetik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Multiple Tumors; Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer; Cytology; Cohort study; Population based; Familial Risk of Cancer; Immunohistochemistry; MSH2; MSH6; MLH1; Microsatellite Instability; Soft Tissue Sarcomas; Cancer of the Upper Urinary Tract; Cancer of the Small Intestine; Colorectal Cancer;

  Sammanfattning : Inactivation of the DNA mismatch repair (MMR) system is a tumorigenic mechanism involved in 15-20% of tumor types such as colorectal and endometrial cancer and is specifically associated with the Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer (HNPCC) syndrome. These MMR defective tumors are characterized by microsatellite instability (MSI), a phenomenon that reflects alterations in length of repeated sequences, and 90% of MSI tumors show loss of immunohistochemical expression for the MMR protein affected. LÄS MER

 2. 2. TRÖST : beskriven av långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska

  Författare :Charlotte Ångström-Brännström; Vera Dahlqvist; Astrid Norberg; Gunilla Strandberg; Joakim Öhlén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; child; chronic disease; comfort; drawing; family; nurse; parent; pediatric nursing; sibling; social network; barn; barnsjukvård; cancer; familj; föräldrar; långvarig sjukdom; socialt nätverk; sjuksköterska; syskon; teckningar; tröst; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva långvarigt sjuka barns upplevelser av tröst samt vilka och vad som tröstar barn, föräldrar och en sjuksköterska. Avhandlingen omfattar fyra delstudier. Långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska har intervjuats och barnen har ritat teckningar. LÄS MER

 3. 3. Genetic factors in childhood cancer. Associations between tumors in childhood and adulthood, and prevalence of germline TP53 mutations

  Författare :Susanne Magnusson; Bröstcancer-genetik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childhood cancer; hereditary factors; breast cancer; survival; hereditary breast and ovarian cancer; hereditary non-polyposis colorectal cancer; familial malignant melanoma; BRCA1; BRCA2; mismatch repair; CDKN2A; familial risk; multiple childhood tumors; Li-Fraumeni syndrome; TP53; adrenocortical carcinoma; choroid plexus tumors; rhabdomyosarcoma;

  Sammanfattning : The etiology of childhood cancer is largely unknown. Approximately 1-10% of all childhood tumors are associated with known cancer predisposition syndromes. However, the contribution may be underestimated due to the failure to detect patients with genetic susceptibility for cancer when relying on known family pattern and anomalies. LÄS MER

 4. 4. Towards improved management of Lynch syndrome; ovarian cancer profiles, risk perception, knowledge and family perspectives

  Författare :Katarina Bartuma; Bröstcancer-genetik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ovarian cancer; Lynch syndrome; family relations; communication; interview; genetic knowledge; risk perception; questionnaire; gene expression profiling; array CGH; hereditary breast and ovarian cancer; mismatch repair;

  Sammanfattning : Lynch syndrome (hereditary nonpolyposis colorectal cancer) is one of the most common hereditary cancer syndromes and predisposes to several cancer types, including cancer of the colorectum, endometrium and ovaries. Cancer develops at an early age and one third of the individuals are affected by a metachronous cancer. LÄS MER

 5. 5. Information till föräldrar som har barn med cancer

  Författare :Anders Ringnér; Ulla H Graneheim; Lilian Jansson; Stig Karlsson; Karin Enskär; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discursive psychology; focus groups; health-care professionals; interventions; parents; paediatric oncology nursing; perceived stress; person-centred information; qualitative content analysis; qualitative interviews; single-case experimental designs; barnonkologisk omvårdnad; diskurspsykologi; fokusgrupper; föräldrar; interventioner; kvalitativ innehållsanalys; kvalitativa intervjuer; personcentrerad information; single-case-studier; stress; vårdare; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : Bakgrund. Föräldrar till barn som har cancer upplever en livssituation som präglas av osäkerhet och oro och de ställs inför sociala och känslo­mässiga utmaningar. Jämfört med föräldrar till friska barn, upplever de också högre stress och drabbas i större utsträckning av posttraumatiska stres­symptom. LÄS MER