Sökning: "Föräldraidentiteter i livsberättelser"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Föräldraidentiteter i livsberättelser.

  1. 1. Föräldraidentiteter i livsberättelser

    Författare :Marie Karlsson; Héctor Pérez Prieto; Karin-Anna Petersen; Sven Persson; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; parents; life stories; identities; childhood; institutionalization; interviews; Education; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : This dissertation deals with relations between parents and child institutions such as childcare, school and child health centers in terms of an institutionalization of childhood and expressions of parental identities in life stories. The empirical study consists of thematic life story interviews with parents focusing on their experiences of meeting and relating to these child institutions. LÄS MER