Sökning: "Eyeblink"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Eyeblink.

 1. 1. Cerebellar Control of Classical Conditioning

  Detta är en avhandling från Department of Physiological Sciences, Lund University

  Författare :Magnus Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Associative module; Bilateral; Orbicularis oculi muscle; Inferior olive; Purkinje cell; Eyeblink; Conditioned response; neuropsykologi; neurofysiologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Lillhjärnans kontroll av klassisk betingning Klassisk betingning är en enkel och fundamental form av inlärning. Ett neutralt betingat stimulus (eng. conditioned stimulus eller CS), som t.e. LÄS MER

 2. 2. Cerebellar pathways and mechanisms in classical conditioning

  Detta är en avhandling från Pär Svensson, Dep Physiological Sciences, Sölvegatan 19, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Pär Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurology; Climbing Fibers; Conditioned Response; Mossy Fibers; Ferret; Eyeblink; Cerebellum; Classical Conditioning; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärnan ansvarar för styrningen av vårt beteende. Exempelvis kan skador på hjärnan vara förödande för vår motorik eller förändra vår personlighet. LÄS MER

 3. 3. A Purkinje cell Timing Mechanism. On the Physical Basis of a Temporal Duration Memory

  Detta är en avhandling från Associative Learning

  Författare :Fredrik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cerebellum; Purkinje cell; Timing; Temporal; Memory; Eyeblink conditioning; mGluR7; Kir3; GIRK;

  Sammanfattning : The standard view of neural signaling is that a neuron can influence its target cell by exciting or inhibiting it. Learning is thought to involve strengthening or weakening synaptic connections. For most behaviors, the brain must learn to produce precisely timed activity patterns. LÄS MER

 4. 4. Feedback control of cerebellar learning

  Detta är en avhandling från Associative Learning

  Författare :Anders Rasmussen; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Motor learning; Rescorla-Wagner; Anticipation; In vivo Electrophysiology; Purkinje cells; Nucleo-Olivary inhibition; Inferior Olive; Classical Conditioning; Eyeblink Conditioning; Feedback;

  Sammanfattning : The ability to anticipate future events and to modify erroneous anticipatory actions is crucial for the survival of any organism. Both theoretical and empirical lines of evidence implicate the cerebellum in this ability. It is often suggested that the cerebellum acquires “expectations” or “internal models”. LÄS MER

 5. 5. An Associative Memory Trace in the Cerebellar Cortex

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Dan-Anders Jirenhed; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; Neurologi; neuropsychology; Classical Conditioning; Cerebellum; Purkinje cell; Physiology; Fysiologi; Neurology;

  Sammanfattning : Classical conditioning of motor responses, e.g., the eyeblink response, depends on the cerebellum. In the theoretical works of David Marr (1969) and James Albus (1971), it was proposed that Purkinje cells in the cerebellar cortex learn to associate the neutral conditioned stimulus with the response. LÄS MER