Sökning: "Expressionism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet Expressionism.

 1. 1. Konstens nationella identitet. : Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1934

  Författare :Andrea Kollnitz; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Barbro Schaffer; Marta Edling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; art criticism; rhetoric; nationalism; national identity; modernism; avant-garde; artist’s rôle; German expressionism; Austrian expressionism; German art; Swedish art; Wassily Kandinsky; Käthe Kollwitz; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the reactions to German and Austrian modernism in Swedish art criticism between 1908 and 1934. It analyses the rhetoric of art-critical texts and examines the persuasive strategies and powerful verbal imagery of art criticism as well as its national interests. LÄS MER

 2. 2. Från sonett till drömtext : Gunnar Björlings väg mot modernismen

  Författare :Leif Friberg; Anders Cullhed; Roger Holmström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gunnar Björling; Finland-Swedish Modernism; Modernity; Symbolism; Expressionism; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the Finland-Swedish author Gunnar Björling (1887-1960) and his journey towards Modernism. The principle thesis of this dissertation, the idea that Björling’s distinctive language cannot be understood without an underlying modernistic current, is outlined in Chapter I. LÄS MER

 3. 3. Det tänkande landskapet : landskapsskildringarna i Olavi Paavolainens Synkkä yksinpuhelu (Finlandia i moll)

  Författare :Tuula Vosthenko; Hannu Riikonen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; landscape portrait; motif; leitmotif; paysage d âme; romanticism; symbolism; expressionism; surrealism; intertextuality; interartistic relations; Finnish language; Finska språket; Finnish; finska;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate the distinctive character and variations in the landscape portraits in Synkkä yksinpuhelu, by the Finnish author Olavi Paavolainen, as well as investigate the significance of the landscape portraits for the work as a whole. Paavolainen calls his work a war diary. LÄS MER

 4. 4. National Theatre and the 20th Century Irish Dream Play

  Författare :Gunnar Fridén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ireland; national theatre; nationalism; drama; performance; modernism; dream plays; expressionism; The Abbey Theatre; The Dublin Gate Theatre; W.B.Yeats; Hilton Edwards; Michéal Mac Liammóir; Sean O´Casey; Denis Johnston; Brian Friel; Tom Murphy; Frank McGuinness;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Till fots genom solsystemen : en studie i Edith Södergrans expressionism

  Författare :Ernst Brunner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Södergran; Edith; 1892-1923;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER