Sökning: "Expectation"

Visar resultat 1 - 5 av 231 avhandlingar innehållade ordet Expectation.

 1. 1. Between expectation and experience

  Detta är en avhandling från Stockholm : Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Ranja Frommer; KTH.; [2001]
  Nyckelord :merger; acquisition; post-merger integration; human side of organisation; expectation; experience; case study; emergent theory;

  Sammanfattning : The problem areas of the 'human side' of mergers andacquisitions as well as post-merger integration are focusedupon in this study. An extensive review of merger-relatedliterature points to the problematic nature of this area oforganisation. LÄS MER

 2. 2. Executive expectation in the internationalization process of banks The study of two Swedish banks foreign activities

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annoch Isa Hadjikhani; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; expectation; executive; internationalization; banks; knowledge; commitment; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Since the late 1980s, deregulation of the banking sector has opened new avenues for the internationalization of banks. There are, however, few studies on the internationalization of banks – particularly Swedish banks. LÄS MER

 3. 3. Expectation and pupil performance

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Douglas A. Pidgeon; Stockholms universitet.; [1970]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Expectations in the internationalization process – The case of two Swedish banks’ foreign activities 1995-2010

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Annoch Hadjikhani; Mälardalens högskola.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations; Expectation; bank; commitment; knowledge; internationalization; process; case; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Studier av bankers internationalisering är relativt få i sitt omfång, särskilt om svenska banker och studier med en teoretisk process vy över internationalisering. Det här är ganska överraskande med tanke på hur viktiga bankerna är i vårt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Spirande polisidentiteter En studie av polisstudenters och nya polisers professionella identitet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lars Erik Lauritz; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional; Identity; Police profession; Socialization; Sense making; Culture; Image; Expectation; Experience; Discourse; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Who am I? Who are we? And how are the two entities connected? These are key issues of this study. Socialization and other sense making processes create new social identities. One possible identity is a professional one. LÄS MER