Sökning: "Ewa Skantz Åberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ewa Skantz Åberg.

 1. 1. Children's collaborative technology-mediated storymaking: Instructional challenges in early childhood education

  Detta är en avhandling från Kållered

  Författare :Ewa Skantz Åberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Berättande; Läs- och skrivkunnighet; Digitalteknik; Informationsteknologi; Förskolan; Narration Rhetoric ; Digital electronics; Literacy; Education; Preschool;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Children's story making with digital technologies: Tool-mediated activities in a preschool class

  Detta är en avhandling från Kållered

  Författare :Ewa Skantz Åberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER