Sökning: "Ewa Axelsson lantz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ewa Axelsson lantz.

  1. 1. Naturresurser, sågverksbolag och bönder konflikter i Västernorrland 1863-1906

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Axelsson Lantz Ewa; Lena Andersson Skog; Hans Jörgensen; Paulina Rytkönen; [2018]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; sawmill industry; industrialization; conflict resolution; natural resources; local district court; 19th century Northern Sweden; ekonomisk historia; Economic History;

    Sammanfattning : During the nineteenth century, competition over forestland and waterways grew in Northern Sweden. This increased the pressure on existing institutions of natural resource governance. It culminated with a ban on private acquisition of woodland from smallholders in 1906. LÄS MER