Sökning: "Evidens och existens"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Evidens och existens.

 1. 1. Evidens och existens. Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Magnus Levinsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Attitudes and beliefs about national guidelines for schizophrenia. A study among stakeholders

  Detta är en avhandling från Faculty of Medicine, Department of Health Sciences, Mental Health Services Research

  Författare :Boel Sandström; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; attitude; evidence-based; guidelines; implementation; leadership; mental health; nursing; PARIHS;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate and synthesise the knowledge base concerning leadership and its influence on the implementation of evidence-based practice. A further aim was to investigate attitudes and beliefs among politicians, healthcare managers and mental healthcare professionals about the Swedish national guidelines for schizophrenia or schizophrenia-like conditions. LÄS MER