Sökning: "Eva-Kristina Olsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva-Kristina Olsson.

  1. 1. Att vara någon annan Teater som estetisk läroprocess vid tre 6–9-skolor

    Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för humaniora, Växjö Universitet

    Författare :Eva-Kristina Olsson; Växjö universitet.; [2006]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; theatre in schools; aesthetic learning processes; production; reception; reflection; A Midsummer Night’s Dream; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative Literature Education; Litteraturvetenskap med didaktisk inriktning;

    Sammanfattning : The licentiate thesis focuses on young people’s dramatisation and reflections on the reception of theatre in schools as part of aesthetic learning processes. Its main objective is to describe and analyse how theatre can be used in teaching as a means to create meaning and knowledge in practice. LÄS MER