Sökning: "Eva Ryrstedt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Eva Ryrstedt.

 1. 1. Bodelning och bostad: ekonomisk självständighet eller gemenskap

  Författare :Eva Ryrstedt; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; individual ownership; marriage; cohabitation; individuality; registered partnership; division of property; normative patterns; joint dwelling; financial independence; community; civil law; civilrätt; private law;

  Sammanfattning : This dissertation gives a description of the regulation of marriage, registered partnership and cohabitation - emphazising the joint dwelling - in the perspective of two basic normative patterns, on one side community and on the other financial independence/individual ownership, trying to explain the differences and similarities between the regulations. The content of the legal regulation is, furthermore, set in relation to the question whether marriage and cohabitation are best characterised as status or contractual relationships. LÄS MER

 2. 2. Reconstructing Marriage in a Changing Legal and Societal Landscape : Challenges of New Cohabitation Models in Sweden

  Författare :Caroline Sörgjerd; Maarit Jänterä-Jareborg; Anna Singer; Eva Ryrstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Marriage; legal development; the Code of 1734; the Marriage Code of 1920; the Marriage Code of 1987; same-sex marriage; registered partnership; cohabitation without marriage; cohabitees act; equality; discrimination; human rights; EU law; the Netherlands; Spain; wellfare state; cohabitation models; change; Äktenskap; rättsutveckling; 1734 års lag; giftermålsbalken; äktenskapsbalken; samkönat äktenskap; registrerat partnerskap; samboende utom äktenskap; sambor; sambolag; jämställdhet; diskriminering; mänskliga rättigheter; EU rätt; Nederländerna; Spanien; välfärdsstat; samlevnadsformer; förändring; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : What is marriage? From a legal point of view, marriage is a contract which establishes a civil status. However, marriage is no ordinary contract. There is also a symbolic dimension to marriage, which cannot easily be understood from a strictly legal perspective. LÄS MER