Sökning: "Eva Re"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden Eva Re.

 1. 1. Mellan det lokala och det globala klimat, kommuner, nätverk

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Eva Gustavsson; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; climate change mitigation; local government; networks; network governance; multilevel governance; scale; re-scaling; ecological modernisation; sustainable development; klimatförändring; lokal nivå; nätverk; nätverksstyrning; flernivåstyrning; skala; skalförskjutning; ekologisk modernisering; hållbar utveckling; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Between the local and the global: climate, local governments, networksThe notion of an ongoing global warming is shared by a large number of researchers and decision-makers around the world. Through the act of signing the UN Framework Convention on Climate Change a majority of the world's naitons have accepted the idea of human induced climate change, and to develop national climate change mitigation programmes. LÄS MER

 2. 2. ”Det kan vara svårt att förklara på rader”. Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Eva Borgfeldt; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Multimodality; semiotic resources; meaning making; multimodality; literacy; assessment; multilingualism;

  Sammanfattning : Drawing and coloring have been part of young students text making as  longas the writing system has been used, but with the increased use of digital tools and an enlarged focus on accountability of today there is a reinforced educational interest to understand what constitutes multimodal student texts in the context of classroom practice. This thesis project overall aim is to highlight and discuss the opportunities and difficulties in the assessment of language and knowledge-developing multimodal text work in a multilingual educational context. LÄS MER

 3. 3. ELUCIDATING REGULATORY NETWORKS PROMOTING B-CELL DEVELOPMENT

  Detta är en avhandling från Section for Immunology, Lund University

  Författare :Eva Welinder; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårt blod består av flera olika specialiserade typer av celler. Dessa utför allt från transport av syre (röda blodkroppar) och sårläkning (blodplättar) till att utgöra vårt immunsystem (vita blodkroppar). LÄS MER

 4. 4. Herraväldets processer : en studie av kvinnors förslitningsskadesituation och könade processer i tre olika slags arbetsorganisationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Eva Christenson; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi; gendered processes; work organizations; women s work-related mus-culoskeletal disorders;

  Sammanfattning : In this thesis the situation concerning women's musculoskeletal disorders in three different types of workplaces is studied, and differences in women's and men's working conditions which affect this situation are identified. How diffe-rences in working conditions are constructed and reconstructed in and by gen-dered processes is analysed, and this analysis also shows how the work organiza-tions are gendered and gendering. LÄS MER

 5. 5. Lipid peroxidation in vivo Evaluation and application of methods for measurement

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Södergren; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; lipid peroxidation; hydroperoxides; F2-isoprostanes; MDA; prostaglandins; measurement; carbon tetrachloride; vitamin E; dietary fat quality; rapeseed oil; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Geriatrics; geriatrik;

  Sammanfattning : Lipid peroxidation is thought to be an important factor in the pathophysiology of a number of diseases and in the process of ageing, but its measurement in vivo has been difficult. The aim of this thesis was to evaluate methods for measurement of lipid peroxidation in vivo that are suitable for clinical investigations, and to apply these methods in animal and human studies investigating basal conditions and situations associated with increased lipid peroxidation. LÄS MER