Sökning: "Eva Pålsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Pålsson.

  1. 1. Fast isolation of proteins from bioreactors using affinity chromatography techniques

    Detta är en avhandling från Eva Pålsson, Tillämpad biokemi, Lunds universitet

    Författare :Eva Pålsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; chromatography; protein purification; analyses; dispersion; chromatography matrices; Biochemistry; Biokemi; Metabolism; expanded bed; metabolism; Biotechnology; Bioteknik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Materien strävar efter största möjliga oordning (entropi). Det krävs ett aktivt ingripande (energitillskott) för att ordna och separera saker. Har man väl hällt salt i teet är det svårt att ta bort, och byta ut det mot socker. LÄS MER