Sökning: "Eva Martinsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Eva Martinsson.

 1. 1. Attentatet på Dramaten. En studie av Alf Sjöbergs uppsättning av Marika Stiernstedts drama. The Outrage at the Royal Dramatic Theatre in Stockholm. A studie of Alf Sjöberg's stageing of Marika Stiernstedt's drama

  Detta är en avhandling från Martinssons förlag, Hunneberga skola 1, S - 240 35 Harlösa

  Författare :Eva Martinsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethical questions.; antfascism; censorship; Swedish neutrality; The Second World War; The Royal Dramatic Theatre; Theatre; directing; Dramatic art; Teatervetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar den svenska författarinnan Marika Stiernstedts drama Attentatet och regissören Alf Sjöbergs uppsättning av det på Dramaten 1944. Produktionsprocessen följs från dramats tillkomst till uppsättningens möte med publiken. LÄS MER

 2. 2. Läraridentitet och lärararbete : Fem livsberättelser

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

  Författare :Eva Rhöse Martinsson; Karlstads universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : In the dissertation I want to highlight how teacher identity takes form in different historical, social and local settings. The forming of a professional identity is one of the aims of this study. The other aim is to examine how teachers describe their work. Work in this context means everything a teacher does. LÄS MER