Sökning: "Eva Maria Jernsand"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Eva Maria Jernsand.

 1. 1. A marketing design approach to destination development

  Författare :Eva Maria Jernsand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; destination development; place branding; participatory design; experience innovation; place branding;

  Sammanfattning : An increasing demand for environmental, socio - cultural and political aspects has led to that more integrated methods of tourism planning has evolved, which emphasize sustainability as a key fa c- tor. However, it is argued that the term sustainability is used carelessly and that the social aspect is often overlooked. LÄS MER

 2. 2. Inclusive place branding – What it is and how to progress towards it

  Författare :Eva Maria Jernsand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regional utveckling Platsmarknadsföring; Place marketing; Regional planning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om att arbeta med platsvarumärken på ett inklu-derande sätt. Forskare har på senare år uttryckt att fler aktörer, inte minst invå-nare, måste delta aktivt i platsvarumärkesprocessen. LÄS MER