Sökning: "Eva Ludvigsen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Eva Ludvigsen.

 1. 1. Expreession of Somatostatin Receptor Subtypes in Pancreatic Islets of Normal Mice, Rats and Diabetic NOD Mice

  Detta är en avhandling från Biomedicum, Uppsala

  Författare :Eva Ludvigsen; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Somatostatin Receptor Expression and Biological Functions in Endocrine Pancreatic Cells

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Ludvigsen; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cell biology; somatostatin; somatostatin receptors; somatostatin analogues; NOD mouse; type 1 diabetes; pancreatic islets; BON-1 cells; Cellbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Cell biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Cellbiologi;

  Sammanfattning : Type 1 diabetes is resulting from the selective destruction of insulin-producing beta-cells within the pancreatic islets. Somatostatin acts as an inhibitor of hormone secretion through specific receptors (sst1-5). LÄS MER