Sökning: "Eva Lövstål"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Lövstål.

  1. 1. Management Control Systems in Entrepreneurial Organisations A Balancing Challenge

    Detta är en avhandling från Jönköping : Internationella Handelshögskolan

    Författare :Eva Lövstål; Högskolan i Jönköping.; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis deals with management control systems in entrepreneurial organisations. It particularly pays attention to medium-sized growing companies, since they are argued to be in an interesting situation of overall tensional requirements. LÄS MER