Sökning: "Eva Klope"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Eva Klope.

 1. 1. Respektabla frisörer : Femininitet och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning

  Författare :Eva Klope; Maria Hedlin; Per Lindqvist; Carina Hjelmér; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Class; Etnography; Gender; Hairdressers; Vocational education and training VET ; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute with knowledge on how adolescent girls in VET for hairdressers in Swedish Upper Secondary School negotiate and perform (vocational) identities from a class- and gender perspective with special focus on femininity. This is done through ethnographical fieldwork where 18 female students and their vocational teachers were observed for four months. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av ett yrke : om gymnasieelevers identitetsskapande på hantverksprogrammet frisör

  Författare :Eva Klope; Christian Helms Jørgensen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; vocational identity; student identity; hairdresser; vocational education; ethnography; Identitet; yrkesidentitet; elevidentitet; frisör; yrkesutbildning; etnografi; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This study attempts to understand the creation of identities, especially focusing on vocational identities within the vocational education and training (VET) for hairdressers. To be trained for a vocation like hairdressing means that more has to be learnt other than to do nice haircuts or other treatments. LÄS MER