Sökning: "Eva Jacobsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Eva Jacobsson.

 1. 1. Natriuresis due to stimulation of central Na/osmoreceptors : mediators and intrarenal mechanisms

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eva Jacobsson; Uppsala universitet.; [1994]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Till eget gagn - till andras nytta : en komparativ studie av allmännyttigt byggande i Stockholm fram till år 1940

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Eva Jacobsson; Dan Bäcklund; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Allmännyttiga bostadsföretag; arbetarbostäder; bostadskooperation; historia; Sverige; Stockholm; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This dissertation consists of three main parts. The first part describes the theoretical background and gives further details about the different approaches to the housing and construction markets that have been brought forward by various scholars. LÄS MER