Sökning: "Eva Jacobsson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Eva Jacobsson.

 1. 1. Natriuresis due to stimulation of central Na/osmoreceptors : mediators and intrarenal mechanisms

  Författare :Eva Jacobsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Till eget gagn - till andras nytta : en komparativ studie av allmännyttigt byggande i Stockholm fram till år 1940

  Författare :Eva Jacobsson; Dan Bäcklund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Allmännyttiga bostadsföretag; arbetarbostäder; bostadskooperation; historia; Sverige; Stockholm; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This dissertation consists of three main parts. The first part describes the theoretical background and gives further details about the different approaches to the housing and construction markets that have been brought forward by various scholars. LÄS MER

 3. 3. Emotioner i Arbete : En studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö och arbetsvillkor

  Författare :Eva Olsson; Gerd Lindgren; Åsa Wettergren; Kerstin Jacobsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Emotional labor; emotion work; interaction ritual theory; sociology of emotions; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of this work is to understand, from a perspective of sociology of emotions, how employees within the health care sector experience their working environment and the conditions. By analysing how these experiences shape the interviewees’ perceptions of the quality of their working environment, the dissertation also seeks to arrive at an understanding of what the contributing factors are for their choice to either remain in or leave the organizations in which they are employed. LÄS MER

 4. 4. Bilder och berättelser om Sankt Nikolaus : Några vitaikoner studerade mot bakgrund av text och liturgi

  Författare :Irina Brändén; Eva Lindqvist Sandgren; Carina Jacobsson; Mia Ahlbäck Åkestam; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :vita icon; narrative icon; narrative cycle; icon; visual grammar; S Nicholas of Myra; 15th century icon; 16th century icon; 17th century icon; narrative structure; pictorial program; spatial relations; text and image; hagiography; iconography; iconostasis; icon and liturgy; Nationalmuseum.; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the pictorial language and communicative aspects of the vita icons of S Nicholas. The starting point is three vita icons of the saint of Russian origin in Nationalmuseum, Stockholm, dated to the end of the 15th century to the middle of the 17th century. LÄS MER