Sökning: "Eva Horneij"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Horneij.

  1. 1. Early Prevention of Non-specific Neck, Shoulder and Back Disorders in Home-care Personnel. Assessments, Predictors of Sick Leave and Intervention

    Detta är en avhandling från Eva Horneij, Department of Physical Therapy, Lasarettsgatan 7, 221 85 Lund, Sweden

    Författare :Eva Horneij; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical medicine; risk; prospective; working population; stress management; physical training; physical performance; clinical tests; nursing; repeatability; reliability; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sjukskrivning, huvudsakligen relaterad till muskuloskelettala besvär, har ökat i Sverige, framförallt bland kvinnor. Prevalensen besvär i nacke, skuldra och rygg är högre för sjukvårdsbiträden/undersköterskor i jämförelse med anställda inom andra yrken. LÄS MER