Sökning: "Eva Elvers"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Elvers.

  1. 1. Multivariate linear functional relationships : estimation of parameters and discrimination between two relationships, with a seismological application

    Författare :Eva Elvers; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER