Sökning: "Eva Ekstrand"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Eva Ekstrand.

 1. 1. Någon sa att jag borde skriva : om yrkesidentitet i nio kvinnliga journalisters berättelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Female journalists; organizational communication; mass media organizations; journalist identity; postmodernism; gender studies; feminist studies;

  Sammanfattning : This study concerns nine female journalists and their creation of their professional identity. Their stories have been written down in cooperation with the interviewer and interpreted hermeneutically (Ricoeur). The journalists position in the mass media organization is paradoxical. LÄS MER

 2. 2. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; modernity; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER

 3. 3. Anaerobic digestion in the kraft pulp and paper industry Challenges and possibilities for implementation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva-Maria Ekstrand; Bo H Svensson; Annika Björn (Fredriksson); David Bastviken; Jukka Rintala; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Pulp and paper; anaerobic digestion; fibre sludge; activated sludge; condensates; bleaching wastewater; wastewater treatment; methane; degradability; nutrient recirculation; Pappers- och massa; anaerob nedbrytning; fiberslam; aktivt slam; kondensat; vattenrening; metan; nedbrytbarhet; näringsåterföring;

  Sammanfattning : The pulp and paper industry is a large producer of wastewater and sludge, putting high pressure on waste treatment. In addition, more rigorous environmental legislation for pollution control and demands to increase the use of renewable energy have put further pressure on the pulp and paper industry’s waste treatment, where anaerobic digestion (AD) and the production of methane could pose a solution. LÄS MER