Sökning: "Eva Diesen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Diesen.

  1. 1. Bevisvärdering av utsagor i brottmål

    Författare :Lena Schelin; Christian Diesen; Eva Smith; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; statement analysis; Procedural law; Processrätt;

    Sammanfattning : In cases where statements constitute the main evidence, the outcome is dependent on how the assessment of veracity and reliability is made (statement analysis). It is often difficult to make statement analysis, since there is no reliable method of distinguishing true statements from false ones. LÄS MER