Sökning: "Eva Cronquist"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Eva Cronquist.

 1. 1. Samtidskonstbaserat gestaltningsarbete i utbildningen av bildlärare : Om vikten av transformativ beredskap i förändringsprocesser

  Författare :Eva Cronquist; Lena Fritzén; Hans Sternudd; Eva Alerby; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; teacher education program; art teacher education program; contemporary art; art project; contemporary arts-based practice learning processes; transformation; subject culture; artistic project methods; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation addresses student learning processes in contemporary arts- based practice in visual arts teacher education programs. The arts-based processes studied are based on the explorative method for exploring social and social phenomena. LÄS MER

 2. 2. Spelet kan börja : Om vad en bildlärarutbildning på samtidskonstens grund kan erbjuda av transformativt lärande

  Författare :Eva Cronquist; Lena Fritzén; Hans T Sternudd; Margareta Wallin Wictorin; Ulla Lind; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art teachers training education; contemporary art; reflexive creativity; reflexive turn; adult learning; högre utbildning; Bildlärarutbildning; samtidskonst; reflexiv kreativitet; reflexiv vändning; vuxenlärande lärarutbildning; högre utbildning; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : To enter higher education means making new experiences and develop newunderstanding within a knowledge field. The situation could also entail, for thestudent, an entirely different self-understanding. This licentiate thesis deals withthis kind of learning process. LÄS MER